2019

Cena Oase

Cena Oase

Kategorie ostatní – cena Oase


Kategorie „Ostatní“ zahrnovala uměle založené nádrže bez přítoku a odtoku, které k biologicko-mechanickému čistění využívají jiné technologie, než koupací jezírka a biobazény. První místo v této kategorii si odneslo koupací jezírko v zahradě v Hradci Králové, kterou projektoval ateliér Flera. Autorem technického řešení i stavitelem jezírka o ploše 60 m2 byla firma OK ZAHRADY s.r.o. Toto dílo si odneslo i cenu za nejlepší jezírko s technologií Oase.
Jedná se o uměle založené koupací jezírko, čištěné pomocí technologie tak, aby kladlo co možná nejméně časových a manuálních požadavků na rodinu majitele který je po pracovním úrazu trvale imobilní. Jezírko je opatřeno WLAN technologií pro případnou vzdálenou diagnostiku stavu zařízení. Jezírko je pravoúhlého tvaru a bylo maximálně přizpůsobeno pro užívání a údržbu osobou s omezenou mobilitou. Nejen moderní technologie, ale i stavební rozvržení jezírka je projektováno tak, aby majitel mohl užívat jezírko i bez pomoci druhé osoby. Jezírko je obdélníkového tvaru s podélnou koupací zónou a užší podélnou rostlinnou zónou.
Přístup do koupací části je po schodech. První schod je rozšířený na základě žádosti a potřeb investora.

Pozemek s domem je v koloniové osadě sevřené starými porosty lesa. Je tu klid a mír a stromy v okolí chrání místo před vedrem dne. Dům je nízký s technickou částí ve tvaru L, obložený dřevem s navazující terasou ze stejného materiálu. Tady je vše důsledně v rovině a každé zvýšení a snížení je vyrovnáno rampou, chodníky jsou široké, protože statný muž, který tady s rodinou bydlí, má místo nohou kola, není mu dáno chodit. Celý prostor je krásný svou racionalitou a jednoduchostí, pro zbytečnosti nebo umanutosti tady prostě není místo. Koupací jezírko obdélníkového tvaru se širokými vstupními schody a okrajem paluby, odkud je možno do vody přímo z vozíku padnout. Těsně u domu je kovová pergola s plachtou a tibetskými vlaječkami, na kterých je, pro obyvatele domu, napsán – „Směj se až tě budou bolet tváře, Žij naplno, jako v ráji na Zemi, Pouč se ze zkušeností a chyb…“ Další části zahrady jsou pravoúhle členěné do propojených malých celků – posezení s červenou lavičkou, ohniště s dřevěnými sedáky, zvýšené záhony pro zeleninu, kompost, starý strom ponechaný jako reminiscence původní zahrady. Malý trávník v centru kosený trpělivou robotickou sekačkou. Všude kolem pozemku jste obklopeni vysokými stromy a tam kde nejsou, máte přes ploty výhled do sousedních, pečlivě udržovaných zahrad. Vlaječky se třepetají ve větru, hladina tvoří malé vlnky. Místo klidu a harmonie.

(Petr Mičola)

Popis jezírka
Jezírko má rozměr 6 x 9,6 m. Skládá se ze dvou částí, a to hlubší koupací části (1,5 m) s umístěním podesty pod schody v hloubce 1,2 m, a z mělčí části pro vodní rostliny o hloubce max. 10–40 cm. Jezírko je zděné ztraceným bedněním o tloušťce 30 cm se spodní základovou deskou usazenou ve štěrku. Z důvodu vysoké hladiny spodní vody bylo nutné zajistit drenážní svody do vsaku (přečerpávací šachty). Zdi jsou obloženy geotextilií 300 g/m2 a následně navařena hydroizolace. Hydroizolace je ukotvena za hranou zdění. Na podestě jsou umístěny schody, které jsou obloženy kamenem. Šířka schodů je 1,2 m, hloubka schodů 290 mm, výška 170 mm. Na hranu jezírka navazuje dřevěná terasa, která je od vodní hladiny vzdálena cca 12 cm. Cirkulace a čištění vody je zajištěno pomocí skimmeru a spodní výpusti na dně jezírka.

Popis technologie čištění
Cirkulace vody je zajištěna pomocí spodní výpusti (gule) a hladinového skimmeru. Od hladinového skimmeru je stěnou jezírka přes stěnovou průchodku v hloubce 60 cm od hladiny vedena první větev čištění, druhá větev vede přes spodní výpusť. Tyto dvě větve jsou vedeny okolo jezírka (viz. půdorys) ke dvěma čerpadlovým komorám osazeným čerpadly Aqua Max Eco Premium, která vhánějí vodu do filtrace umístěné
v technologické místnosti. Zpět je voda vháněna do rostlinné zóny přes stěnové průchodky. Zásadní vliv na čistotu jezírka má také automatický vysavač (Dolphin Supreme BIO), který stírá ze dna a stěn sediment a filtruje vodu.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Wellness biobazén roku

Wellness biobazén roku

Wellness biobazén roku 2019
Cenu Wellness biobazén roku získalo dílo v zahradě zámku v Ratměřicích rozloze 260 m2.
Biobazén byl realizován v letech 2017/2018. Autorem projektu je Ing. arch. Tomáš Vychodil (AXDE s.r.o.), technologii na úpravu vody navrhla firma Green engineering s.r.o.
Biobazén v Ratměřicích je výsledkem rekonstrukce původního bazénu v zámeckém parku. Biobazén je členěný na část vstupní se základní hloubkou 1,3 m (plocha 105 m2 a část pro kondiční plavání s hloubkou 2,0 m (plocha 155 m2). Úpravu vody zabezpečuje kombinace biologicko-mechanické filtrace. Hygienické parametry jsou pravidelně sledované KHS Benešov. 
Biobazén tvoří vodní nádrž obdélníkového tvaru, rozdělená na část pro plavání a část pro neplavce. Z východní strany do půdorysu bazénu zasahuje molo pro slunění, doplněné dětským brouzdalištěm se skluzavkou. Z jižní a částečně západní strany bazén ohraničuje kamenná skládaná opěrná zídka.

Do tvaru biobazénu je dále zapuštěna oddělená část strojovny a retenční nádrže, seshora z části krytá vodní plochou s pásem vodních rostlin ve tvaru „L“ a z části zatravněnou plochou, která kryje zastropení strojovny a retenční nádrže.
Ze severní, východní a západní strany na biobazén navazují travnaté plochy pro opalování a relax. Dětské brouzdaliště je tvořeno dvěma nerezovými nádržemi, které jsou propojené skluzavkou. Kamenné zídky jsou umístěny i jako pozadí pásu rostlin v jezírku tvaru „L“. Večerní osvětlení prostoru biobazénu je řešeno stěnovými podhladinovými svítidly a malými venkovními svítidly v okolí. Vstup do biobazénu je řešen pohodlným schodištěm z mola, kde je i čistící zóna – nerezová vanička s vodou se samostatným okruhem.


Přírodně krajinářský park v Ratměřicích byl vytvořen pro hraběnku J. Chotkovou a jejího syna Ottu ve druhé polovině devatenáctého století. Kromě čtyřřadé lipové aleje zde spatříte řadu cizokrajných dřevin. Největší vzácností parku jsou však dva sekvojovce obrovské s odhadovaným stářím 150 let. Se svou výškou cca 45 metrů jsou nejvyššími sekvojovci v Čechách. Park prošel od roku 2011 rozsáhlou revitalizací. Tolik se dočtete v krátké stati na mapy.cz a v reálu objevíte, že rozsah úprav je skutečně pozoruhodný. Zámecká budova slouží jako hotel a park je k dispozici hotelovým hostům. Rozsáhlá zahrádka u restaurace Sequoia čiší klidným luxusem, snažící se pojmout do své náruče všechny, kdo si přijdou posedět při výborné kávě nebo sklence vína. Po revitalizaci se dominantním prvkem stala voda. Je v přední části zámku a nabízí relaxaci v klidném prostředí starého parku za zámkem. Biobazén je rozsáhlý svou plochou, rozdělený do funkčních celků pro děti i dospělé. Z kompozičního hlediska je vidět snaha dát tomuto modernímu prvku ducha bazénů stavěných za první republiky. Zídky z nepravidelného kamene jsou doprovázeny nízkými živými plůtky i kulovitými tvary keřů odkazující na dobu pravidelných úprav kolem zámků. Z celků vyzařuje svébytná harmonie doprovázená starými stromy parku. Snaha dát tomu co nejvíc však vedla k filigránsky složité a druhově bohaté skladbě dřevin okolní výsadby, která je současně ne příliš šťastně provedena. Terénním modelacím i výsadbám by slušela umírněnost a pokora vůči starým okolním stromům. Tvůrcům v devatenáctém století určitě nešlo o to hraběnku Chotkovou ohromit pestrou výsadbou. Méně by v tomto případě znamenalo více. Hlavní dominantou a pro lidi velkým lákadlem vždy zůstanou Sequoiadendron giganteum a všechny zahradní úpravy se ztrácí v jejich stínu.

(Petr Mičola)
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Biobazén 2. místo

Biobazén 2. místo

II. místo – Biobazén v zahradě v Praze-Vinoři
Druhé místo v této kategorii náleží malému biobazénu o rozloze 25 m2 v zahradě v Praze-Vinoři, který byl postaven v roce 2017. Autorkou projektu je Ing. Kateřina Dlabalová a jezírko stavěla společnost Ekogreen, s.r.o. 

Biobazén kategorie IV
Filtrace: skimmerové jezírko za skimmerovou klapkou s filtračním systémem Hydrobalance, filtrační komora 3 x 1 x 1,5 m, boční hladinový skimmer, z koupací části voda vtéká do filtrační komory, voda se vrací do koupací části přes nerezový výtokový prvek nebo tryskami ve stěnách
Koupací zóna: plocha 8 x 3 m, hloubka 2 m
Konstrukce: železobeton, ztracené bednění, folie Multiplan olivové barvy, kámen kombinace čediče a žuly, dřevěné prvky sibiřský modřín
Substrát: praný kačírek frakce 4/8 mm, 
Vegetace: plní estetickou funkci, rostliny vodní emersní

Kompletní realizace, zahrady, větně vodního prvku, stavebních částí, oplocení, závlahového systému jímky pro jímání dešťových vod, Ekogreen

Jako byste vstoupili do nejmenší zahrady světa, ale těsno vám tady není. Naopak je to dobře měřený prostor střižený na míru, dostatečně přírodní, ale odpovídající charakteru moderního domu, kolem něhož se musíte protáhnout a kamenné šlapáky vás dovedou do zahrady na dřevěnou terasu, ve které je umístěn biobazén. Východ z domu je zase navýšen, ale terasa v sobě obsahuje schody, které výšku řeší elegantně a pohodlně. Kryté sezení u bazénu je chráněno nejen proti dešti, ale od všech vnějších pohledů. Je to vlastně další pokoj, co vzbuzuje dojem interiéru s přímou návazností na exteriér zahrady. Řezané kamenné desky jsou přesně tím, co zahradě sluší a zbytečně se neodkazuje na nepravidelnost volné přírody. Jste stále v pokoji a před vámi je vodní hladina, rostliny a trávník zakončený stěnou podél sousední zahrady. Kamenné desky jsou napojovány na dřevěnou palubu s velkou přesností a všechno dohromady drží tohoto geometrického ducha v harmonické jednotě. Vrcholem tohoto propojení jsou kameny jejichž tvar kopíruje dřevěná paluba.
(Petr Mičola)
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Biobazén 1. místo

Biobazén 1. místo

Kategorie biobazén 
Biobazény neboli přírodní bazény jsou uměle založené nádrže s „cirkulující“ vodou uvnitř systému, bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je zejména nárůst biofilmu na pevném povrchu tzv. biofilmového filtru. K vynášení živin dochází odstraňováním biofilmu a sedimentu.

1.    místo – biobazén v zahradě v České Lípě
První místo v této kategorii získal biobazén v zahradě v České Lípě z roku 2018 o velikosti 60 m2. Projekt zahrady včetně jezírka zpracoval ateliér Flera, autorem technického řešení je Ing. Petr Halama, jehož společnost DIKÉ ZAHRADY s.r.o. jezírko postavila.  

Nemusí jít vždy o originální zahradnické dílo s něčím, co tady ještě nebylo. Daleko důležitější je kvalita jakéhosi obecného středu, kde je všechno vlastně běžné, ale pro majitele funkční a tím také krásné. Moderní dům obložený dřevem je centrem celé zahrady. Z jedné strany se k němu připojují technický vstup pro auto a v prodloužení užitková zahrada. Z druhé strany jednoduchá kompozice ve volných křivkách (zelené ostrovy v trávníkovém moři), kam jsou umístěny jednotlivé funkce – herní prvky pro děti, zelenina a ovoce, posezení s ohništěm a okrasné výsadby doprovázené solitérními kameny. V těžišti této měkké přírodní kompozice je biobazén navazující na pobytovou terasu s plátěnou markýzou. Fólii bazénu ukrývá val z kamenů a menších valounů. V jednom místě je kompozice z kamenů, ze kterých vyvěrá pramen. Skrze výsadby je několik propojovacích šlapákových chodníků, které vtipně i prakticky zkracují trasy mezi jednotlivými aktivitami. Bazén je tvarově velmi jednoduchý, umístěný mírně nad terén, ale to se dobře ztrácí v okolních výsadbách. Ty současně převádí tvrdost pravoúhlých forem do měkkosti zahradní kompozice.  Vše je jednoduché a elegantní.
(Petr Mičola)


Biobazén kategorie IV
Filtrace: samostatná šachta pod molem s filtračním systémem Hydrobalance, filtrační komora 2 x 1 x 1,5 m, boční hladinový skimmer, z koupací části voda vtéká do filtrační komory, která je kryta dřevěným roštem s možností odklopení
Koupací zóna: plocha 7 x 3,5 m, hloubka 2 m
Konstrukce: železobeton, ztracené bednění, folie Fatrafol šedé barvy
Substrát: praný kačírek frakce 8/16 mm, místně i hrubší frakce a větší kameny
Vegetace: plní estetickou funkci, rostliny bahenní (hygrofyty)
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Koupací jezírko 1. místo

Koupací jezírko 1. místo

Ohlédnutí za prvním ročníkem soutěže Koupací jezírko roku 

Cílem soutěže Koupací jezírko roku, jejíž první ročník uspořádala Asociace biobazénů a jezírek, bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. Koupací jezírka a biobazény jsou prvkem zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou. Soutěž chce podpořit kvalitní realizace koupacích jezírek a biobazénů a ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Trávení volného času v současné rychlé době je stále více spjato s touhou člověka po vlastní vodní ploše. Majitelé rodinných domů a zahrad mohou v současnosti zvolit vodní prvek sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Takovou možnost skýtají koupací jezírka a biobazény, ve kterých se voda čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny technickými opatřeními. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozené čisté vody, která nezatěžuje kůži dezinfekcí. Voda v koupacích jezírkách a biobazénech zůstává i přes zimu, takže odpadá každoroční napouštění, které je v současném období sucha neekologické a ne-
ekonomické.

Je ráno a vlak si vybírá v propletenci kolejí tu jemu vyhrazenou, vjíždí obezřetně pod hladce modrou klenbou s mladým ještě nerozpáleným, zlatem se třpytícím sluncem. Usmívá se a slibuje další horký den. Opouštím výhled oknem, beru batoh, loučím se s ostatními v kupé a mířím uličkou směrem k perónu. Pardubice, hala hlavního nádraží, nově opravená plocha před budovou a já hledající skupinku, která se má stát na dva dny porotou. Bude hodnotit koupací jezírko roku 2019. Vedle specialistů vodařů a odborníků techniků znalých všeho kolem stavby a provozu biobazénů jsem terminologií námořníků suchozemská krysa, která nemá s péčí o čistotu vody žádnou zkušenost. Můj úkol má být jiný a jak se nakonec ukázalo, taky velmi důležitý. Budu posuzovat estetiku, tedy návaznosti vodní plochy na zahradu nebo park. Kompozici, harmonii, vyváženost, logiku, přirozenost a celkový dojem. Voda v zahradě je výsostným prvkem ve všech podobách už po celá tisíciletí a já jsem hořel zvědavostí, jak se může voda určená pro koupání a zůstávající v nádrži po celý rok obejít bez chemie.
                                       

Do soutěže Koupací jezírko roku mohli majitelé, autoři projektů či zhotovitelé přihlásit díla určená ke koupání a plavání, izolovaná od podkladu, vybavená biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody. Soutěž nebyla určena pro veřejná přírodní koupaliště.
Deset přihlášených děl hodnotila koncem června čtyřčlenná odborná porota, která určila vítěze v jednotlivých kategoriích. Při hodnocení se porota zaměřila na celkovou kvalitu prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, kvalitu stavebních a instalatérských prací, vhodnost použitých vodních a mokřadních rostlin a udržitelnost díla v dalších letech.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 16. července v Dolních Břežanech u příležitosti odborného semináře na téma koupací jezírka a biobazény. Z hlediska principu čištění vody totiž rozlišujeme právě tyto dvě kategorie, kdy koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin (typ I.-III.) a princip biobazénů (typ IV. A V.) vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.

Odborná porota:
Ing. Jiří Šimka – jednatel společnosti Zahradnictví Šimková s.r.o., zakládající člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ), spoluautor Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů
Ing. Jan Kroupa, Ph.D. – jednatel společnosti Proxim s.r.o., obchodní člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) a člen Rady ABAJ
Ing. Petr Formánek – projektant a soudní znalec vodohospodářských staveb, jednatel firmy FORTINA PROJEKT s.r.o.
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.

Kategorie Koupací jezírko
Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se „stojatou“ vodou bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání, rozdělené na užitkovou a regenerační zónu. Základním principem úpravy vody je zejména činnost zooplanktonu a sedimentace. K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu. 

1. místo

První místo v této kategorii získalo jezírko v Praze-Ďáblicích, které realizovala a do soutěže přihlásila společnost Ekogreen, s.r.o. Autory projektu jsou Ing. Alena Fedurcová (Weiss a Wild, s.r.o.) a Ing. Martin Panchartek. Jezírko o velikosti 150 m2 bylo vybudováno v roce 2016 a je součástí rozlehlé přírodní zahrady.

Popis jezírka: Koupací jezírko kategorie II
Filtrace: skimmerové jezírko za skimmerovou klapkou, mechanická filtrace přes štěrkové lože, čerpadlo 12 V ve skimmerové části, mechanická filtrace nečistot z hladiny probíhá cca 2 hodiny denně, filtrační finkce přebral plankton a sedimentace, sediment je odstraňován dva krát ročně na jaře a na podzim
Koupací zóna: plocha 20 x 8 m, hloubka 2 m
Konstrukce: modelace jezírka v rostlém terénu v přirozených křivkách, folie EPDM (syntetický kaučuk) černé barvy, dřevěné prvky sibiřský modřín
Substrát: praný kačírek frakce 4/8 mm, 
Vegetace: plní estetickou a filtrační funkci, rostliny vodní emersní a submersní

Jako dvě strany mince nebo rub a líc či jing a jang působí celek zahrady a domu. Dům vypadá z ulice jako strohá zavřená skříň, ve které je ukryto mnoho krásných věcí. Všudypřítomná šedá se ale průchodem kolem stěny domu rychle promění na přírodě blízkou biozahradu ponechanou samu sobě v úctě k přírodním procesům. Nezasahování nebo spíše citlivé zasahování velmi dobře odráží vizi majitele o ploše, která je v kontrastu s přetechnizovanou civilizací. Místo poskytující klid a harmonii, možnost objevit co znamená pojem biodiverzita, svoboda vývoje, fáze zrodu i zániku, a to všechno proložené prvky lidského přístupu zvaného permakultura. Tolik svobody pro všechny. Koupací jezírko má na počátku „pramen“ a voda je vedena neviditelným korytem ukrytým džunglí rostlin do vodní nádrže. Hlavní vodní plocha se nevymyká charakteru celé zahrady. Je výsostně přírodní a jediným upozorněním, že se jedná o lidské dílo je dřevěné molo s odpočivnými lehátky a tu a tam vyčnívající fólie konstrukce jezírka. Čistotu vody nikdo neřeší, protože tady se hledá dokonalost stojící mimo lidská pravidla. Tak užasle stojíte uprostřed „včelí louky“ a od vás se rozebíhá chodník jen prosekávaný v trávníku vedoucí směrem ke společenské části, do míst, kde se setkávají lidé stejně svobodně smýšlející, kteří si sem přijdou odpočinout z těsného a rušného města.

Petr Mičola
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie