2021

Biobazén 1. místo

Biobazén 1. místo

BIOBAZÉN ROKU 2021

Natěšení členové poroty přijíždějí do obce Zbuzany západně od Prahy. V zahradě elegantního domu s plochou střechou už čeká paní majitelka, která ochotně odpovídá na všetečné dotazy porotců a s úsměvem sleduje jejich zvědavé nakukování do technického zázemí biobazénu. Podrobnosti technického řešení vysvětluje ještě zástupce přihlašovatele Pavel Panchartek ze společností Ekogreen. Porotce nejvíce zaujme ohřívání vody v bazénu pomocí tepelného čerpadla a důmyslný lamelový systém zakrývání vodní hladiny. 
1.    místo kategorie Biobazén 
Zhotovitel: Ekogreen s.r.o.
Autor projektu: Ekogreen s.r.o. – Ing. Martin Panchartek, Ing. Tereza Bodláková
Místo: Zbuzany
V přímé návaznosti na obývací pokoj je pobytová dřevěná terasa, na niž navazuje biobazén o rozměrech koupací části 7,5 x 4,6 m s hloubkou vody 1,8 m. Pro děti je k dispozici brouzdaliště s mělkou vodou o hloubce vody 0,5 m. Z ložnice je možné vyjít na druhu, menší dřevěnou terasu, jakési molo, které umožňuje vstup do vody z jiné strany biobazénu a zároveň je odděleným, intimnějším prostorem pro rodiče. Pod molem je umístěna technologie filtrace vody. Další vstup do vody je přímo ze zahrady, z travnaté plochy. Vzhledem k tomu, že jsou terasy výškově navázány na podlahu domu, je převýšení do zahrady řešeno pomocí schodů. Jako kontrast ke dřevu a kamenným páskům jsou použity betonové schodnice, ze stejného materiálu je zhotoven také okrajový lem bazénu. Průchod mezi oběma terasami je umožněn po kamenných nášlapech mezi okrasnými travinami. Pocit soukromí zabezpečuje na západní straně vyšší volně stojící zeď, která je zároveň bariérou proti silnému západnímu větru a po stavbě sousedního domu získá i protihlukovou funkci. Na druhé straně pocit soukromí zabezpečuje živý plot ze stálezeleného tisu.

V rodině jsou dvě malé děti a bylo potřeba vyřešit jejich bezpečný pobyt na zahradě. Pravidelný tvar vodní plochy umožnil lamelové zakrytí. Principem jsou vodotěsné samonosné lamely, jejichž unikátním spojením a postupným vysouváním a zasouváním je vytvořena plovoucí roleta dokonale zakrývající vodní plochu.   
 což představuje praktický a zároveň komfortní způsob, jak během pár vteřin neprodyšně zakrýt povrch celého biobazénu a zamezit tak nechtěnému pádu dětí či zvířat. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Celková velikost vodní plochy:    39,0    m²
Koupací zóna    36,0    m²
Plocha plavecké části (hloubka 1,8 m):    32,0    m²
Plocha neplavecké části (hloubka 0,5 m):    4,0    m²
Regenerační zóna    3,0    m²
Plocha filtrační části (hloubka 1,8 m):    3,0    m²

Celkový objem vody:    
62,0    

Celkový objem vody v koupací zóně:    57,6    m³
Celkový objem vody v regenerační zóně:    5,4    m³


           KONSTRUKCE
Stěny jsou tvořeny ze ztraceného bednění (šířka zdi 300 mm). Horní hrana zdi pod okrajovou hranou musí být o 100 mm položena výš, než je hladina vody. Horní okrajová hrana je řešena z pohledového betonu bílé barvy s hladkým povrchem. Biobazén je vyložen ochrannou textilií, na kterou je rozprostřena hydroizolační fólie (PVC-P 1,5 mm). Hydroizolace je vytažena nad vodní hladinu o 200 mm, aby bylo vyloučeno pronikání povrchové vody a zároveň nedocházelo k nekontrolovatelnému výtoku z biobazénu. Fólii překrývají dřevěné terasy ze sibiřského modřínu a betonová deska.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
Biobazén s biologickou úpravou vody je uměle vytvořený ekosystém, ve kterém mají být napodobeny podmínky přirozených vod. Vlastnosti vody jsou závislé na ekologických poměrech, způsobu a intenzitě užívání a rovněž druhu stavebních a technických zařízení. Zatížení vnášené zejména návštěvníky se eliminuje biologickými pochody a podpůrnými opatřeními v regenerační zóně. Pro správnou funkčnost biotopu je zásadní kvalita vody, která se ověří zkouškami na začátku projekčních prací.

Biobazén má vymezené zóny ke koupání a k regeneraci (filtraci vody). Cirkulaci vody zajišťuje čerpadlo Čerpadlo Oase AquaMax Eco Premium 12000 12 V umístěné v regenerační (filtrační) zóně, pomocí kterého vytéká cirkulovaná voda zpět do koupací zóny přes tři vtokové trysky. Voda je z biobazénu, na základě rozdílu hladin, odváděna skimmerem do biofilmových filtrů Hydrobalance v regenerační (filtrační) zóně. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován (proplach se provádí v šestitýdenních intervalech od dubna do konce října). K vynášení živin dochází odběrem biofilmu a sedimentu.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Biobazén 2. místo

Biobazén 2. místo

Zhotovitel: 3D Zahrady s.r.o.
Autor projektu: 3D Zahrady s.r.o. Ing. Ondřej Poul
Místo: Chotěboř
Biobazén lichoběžníkovitého tvaru je rozdělen na plavací část o šířce 3 m a délce kolem pěti metrů, která je hluboká 2 m. Na ni navazuje mělčí koupací zóna. Biofilmové filtry Hydrobalance jsou umístěny ve filtrační zóně. Koupací část je z jedné strany obklopena mělkou zónou s vysázenými rostlinami a zónou pro lekníny. Na protější straně je dřevěné molo, které odděluje biobazén od samostatného jezírka pro ryby.  
Přírodní bazény (biobazény, anglicky naturpool) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku připomínající potoky nebo říčky. Biobazén může mít podobu přírodního jezírka nebo naopak vypadat jako klasický bazén pravidelného tvaru.
Základním principem čištění vody je odstraňování mikrobiálního biofilmu, který si lze představit jako kluzký povrch kamenů v tekoucí či stojaté vodě. V případě biobazénu narůstá biofilm především na biofilmovém filtru s velkým povrchem, který bývá zasypán vrstvami štěrku. Filtrace je založena na principu mechanického a biologického čištění vody. Voda je nasávána přes filtry a poté přiváděna zpět do bazénu například pomocí chrličů či jednoduchého přítokového otvoru ve větším okrasném kameni. Mechanické filtry odstraní pevné minerální a organické částice a protékající vodě se odebírá fosfor činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu. Obsah fosforu v biobazénech je do 0,010 mg/l. Ve vodě se téměř nevyskytuje zooplankton. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány ne menší ploše, není údržba časově příliš náročná a lze ji částečně zmechanizovat. 

Úryvek z předávacího protokolu:


Blahopřejeme vám k novému biobazénu.
Abyste si jej co nejvíce užili a správně ho udržovali během roku, je nutné znát jeho funkci a účel.
Proto si prosím přečtěte následující obsah a mějte ho po ruce do budoucna. Některé věci se možná budou opakovat nebo jste je již od nás slyšeli během plánování a samotné realizace. Opakujeme je však záměrně proto, že jsou důležité nebo se na ně lze dívat z více úhlů pohledu tak, abychom co nejlépe pochopili jednotlivé souvislosti a funkci. Technologie stavby vychází z doporučených standardů Asociace biobazénů a jezírek ČR – ABAJ.cz. Podobné standardy mají také v Rakousku a Německu odkud jsme je do ČR převzali. Tyto standardy a technologie stavby jezírek určených ke koupání jsou odlišné od jezírek určených pro ryby. Ty mají jiný princip čištění pomocí externích filtrů, UV lamp apod. Toto mějte na paměti, až budete vysvětlovat vaši technologii někomu, kdo má jezírko s rybami.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Čestné uznání

Čestné uznání

Koupací jezírko pod Vodárenskou věží 
Čestné uznání Michalu Vránkovi za inovativní přístup k přírodnímu čištění vod v jezírkách kategorie I. a II. a jeho propagaci

Je těsně po poledni prvního dne hodnocení, sluníčko připaluje, porotci mají za sebou návštěvu čtyř jezírek a oklikami cestu z Prahy přes Písek do Českých Budějovic. Zajíždíme do areálu krásně opravené původně barokní Vodárenské věže, kterou vlastní společnost ČEVAK a.s. Michal Vránek nás vede do parčíku, kde jsou instalace připomínající historii zásobování vodou v Českých Budějovicích. Porotci trochu znaveně usedají do altánku a poslouchají výklad o jezírku, které za chvíli uvidí. Nejde tentokrát o žádné koupání v soukromé zahradě, ale o vodní dílo, které má v podstatě edukativní charakter, ale při tom by mohlo dobře posloužit k osvěžení i koupání u leckteré chaty či chalupy. Jezírko je umístěno pod věží, v místě, které se příhodně nazývá dvorek Járy Cimrmana. Trochu cimrmanovsky si připadám, protože u jezírka sice stojí dvě židle, ale nikoliv na zemi, ale vznášejí se ve vzduchu na chodidlech betonových nohou, kterým chybí trup. Až později se dozvídám, že je to dočasná instalace Zuzany Kantové. Spojení dvou párů betonových nohou v nadživotní velikosti sloužících jako podstavce pro jasně červené židle zohledňuje téma letošního ročníku česko budějovického Umění ve městě "CITY" a reaguje na současnou společenskou situaci s pandemií Covid-19. Židle mají symbolizovat izolaci a osamění.

Plastika NOHY se zrcadlí v hladině jezírka společně s monumentální věží. Porotci poslouchají výklad Michala Vránka, proč a jak jezírko vznikalo a oceňují čistotu vody. Jezírko je obdélníkového tvaru o rozměrech 7,45 x 4,75 m s poměrem stran 1:1,6 respektujícího pravidlo „zlatého řezu“.  Stěny jsou obloženy dřevem, okraj tvoří žulový obrubník. Instalace je provedena tak dokonale, že v jezírku není nikde viditelná hydroizolační fólie. Břehové části tvoří tři stupně široké 45 cm a hluboké 20, 60 a 95 cm osázení vodními a podvodními rostlinami. Dřevěný rošt ve středu jezírka vytváří mezidno, které z bezpečnostních důvodů snižuje celkovou hloubku vody z 2,2 m na 0,95 m. Pod roštem je sedimentační prostor s hloubkou 2,2 m. Objem vody v jezírku je 35,5 m3. 
Vodní dílo je příkladnou ukázkou koupacího jezírka typu I. (viz Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů), které imituje přírodní model stojatých vod jako jsou ledovcová nebo umělá jezera, například zatopené lomy, pískovny a štěrkovny. Principem udržení čisté vody, který je také popsán na tabuli umístěné v blízkosti jezírka, je celkově nízký obsah živin. Toho je dosahováno především činnosti zooplanktonu (mikroskopických organismů pasivně se vznášejících ve vodním prostředí) a sedimentací (usazování těžších nerozpustných součástí na dně). V jezírku nejsou použita žádná čerpadla ani filtrační technika, která by tento princip narušila.  
Důležitou součástí ekosystému jezírka jsou vodní a mokřadní rostliny, které mohou být buď vynořené (emerzní), plovoucí (natantní) nebo ponořené (submerzní). Jejich funkce nespočívá v odběru živin z jezírka, je je někdy mylně tradováno, ale ve vytváření příznivého prostředí pro rozvoj zooplanktonu. V jezírku se vyskytuje celá řada rostlin, například šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum), rdest vzplývavý (Potamogeton sp.), žabník jitrocelový (Alisma plantago), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), stolístek vodní (Myriophylum aquaticum), přeslička poříční (Equisetum fluviatile). 
V jezírku samozřejmě neustále probíhá koloběh živin, který lze zjednodušené popsat následujícím způsobem. Organické minerální látky, které se do jezírka neustále dostávají, například spadem prachu a listí na hladinu, se ve vodě rozpouštějí na živiny. Ty nejprve využívají ke svému růstu řasy a tento proces se navenek projevuje intenzitou zeleného nebo hnědého zbarvení vody. Její barva je tak ukazatelem obsahu dostupných živin, který ovlivňuje průhlednost vody. Řasy slouží jako potrava právě pro zooplankton, jehož nejznámějším reprezentantem je hrotnatka (Daphnia), která získává potravu filtrováním vody. Daphnia magna přefiltruje za den až dva litry vody. Při optimální populační hustotě tak zooplankton přefiltruje celý objem nádrže za jeden den. 
Jezírko je v provozu od roku 2016 a možná proto, že neslouží ke koupání, příliš se o ně nepečuje. Michal Vránek sem jezdí většinou na jaře ostříhat rostliny. Přiznává, že teď před hodnocením poroty přijel odsát nečistoty z roštů a vyplet štěrkový obsyp. Pouze jednou za celou dobu otevřel nejhlubší rošt a odsál nečistoty z úplného dna. Přesto je voda téměř křišťálově čistá.

Zhotovitel a autor projektu: Michal Vránek
Místo: České Budějovice, areál firmy ČEVAK a.s.


 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Kategorie ostatní - 1. místo

Kategorie ostatní - 1. místo

1.    místo kategorie Ostatní 
Zhotovitel a autor projektu: Ing. Jana Mudrová – Atelier A57 Zahradní architektura
Místo: Čejkov
Rozměr jezírka: 11,5 x 7,5 m
Celková plocha: 63 m2 
Koupací část: 10 m2, hloubka 1,5 m
Brouzdaliště: 53 m2, hloubka 0-0,3 m
Koupací jezírko zasazené do krajiny 
Osamělé stavení u lesa je citlivě zrekonstruované, okna jsou otočená směrem k louce, kde vyvěrá potůček vtékající do koupacího jezírka. Autorům projektu a realizátorům Janě a Pavlu Mudrovým z ateliéru A57 se podařilo jezírko citlivě zakomponovat do zvlněné krajiny Vysočiny. 
Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů. Porotci ocenili individuální přístup respektující jedinečnost, ale i ráz okolní krajiny i ducha místa. Koupací jezírko bylo součástí projektu a realizace nejen celé zahrady, ale i fasády domu. Kameny použité v jezírku jsou z blízkého okolí, koryto potoka působí velmi přirozeně.  

Technologie 
Pro jezírko je navržená čistící mechanicko – biologická filtrace, kterou zajišťuje jezírkový filtr Tripond Center Vortex C-80 umístěný vedle domu. Jezírkový filtr pracuje na jednoduchém principu, kdy voda vstupuje do odstředivky (vortexu), kde se odlučují hlavně mechanické nečistoty jako jsou listí, zbytky rostlin, bahno, kal. Voda zde rotuje a tyto mechanické částice klesají ke dnu. V horní části vortexu je přepadová roura, kterou voda protéká do další komory vždy tak, že voda do komory vstupuje zespodu a přes filtrační medium stoupá nahoru, kde přepadá dále do další komory. Nejčastější složení komor je: kartáče, matala, biokuličky v pytlích a biomolitan v pytlích. Z poslední komory se voda vrací zpět do jezírka. Každá komora má svůj odkalovací ventil, ke kterému je dno vyspádované, aby proběhlo odkalování beze zbytku. 
Složení a pořadí komor s originálním osazením filtračních náplní:
• komora vortex – včetně trubek 160 mm. Délka vodorovné trubky 400 mm, délka svislé trubky 500 mm,
• komora filtrační kartáče – 28 ks,
• komora japonská rohož – cca 1 a ⅔ plotny nařezané na míru,
• komora biokuličky – 2800 ks + 6 pytlů na média 85 x 50 cm,
• komora bioakvacit kostky – 250 l + 5 pytlů na média 85 x 50 cm.
Proudění vody obstarává čerpadlo Oase AquaMax Eco Twin 20000 profi uložené pod molem.  Jedná se o silné filtrační čerpadlo s individuálně regulovatelným přečerpávacím výkonem dvou motorů pomocí dálkového ovládání. 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Čestné uznání

Čestné uznání

Čestné uznání kategorie Ostatní 
Za mimořádně zdařilé architektonické ztvárnění koupacího jezírka respektujícího genia loci daného místa
Zhotovitel: Ivánek-Zeman, v.o.s.
Autoři projektu: Daniela Hradilová, Ivánek-Zeman, v.o.s. - Martin Černoch
Další zhotovitelé: Manželé Hradilovi – zdící práce, Brož – kamenný lem
Místo: Čeladná

Mezi horami a bylinkami
Dvě stě let staré venkovské stavení oslovilo nové majitele od samého počátku. V pečlivě a citlivě zrekonstruovaném domě se prolíná odkaz na historii s moderním designem, který je zároveň minimalistický i útulný. Ze starého domu vznikl moderní boutique hotel Mezi plůtky, který si získá srdce každého návštěvníka.
Zahrada byla osázená místními rostlinami a dřevinami, historická stodola přeměněna na zimní zahradu, ztracená nádrž na koupací přírodní bazén. Starými řemeslnými postupy byla přidána “nová” stodola, sloužící jako letní ložnice a skladové prostory. S respektem k původní hmotě, tvaru a dispozici.
„MEZI HORAMI A BYLINKAMI
zahrada ukrytá zdí a odkrytá dřevěnými laťkami, přes které 
nakukují srnky a voní sousední louky a les, ze které voní bylinky
a šumí voda jezírka. plná míst a koutů – jarních překvapení,
horkých stínů, podzimního klidu a stesku a oné dokonalé nostalgii
po létě, zimního slunce. zahrada, o kterou někdo pečuje.“

Koupací biotop vznikl z původně plánovaného bazénu, který byl vyzděný. Některé části se musely zbourat a dodělat do stávajícího stavu. Železobetonová vana opatřena hydroizolací z PVC. Jezírko je rozděleno na tři části – koupací s hloubkou 2 m, pobřežní část (hloubka do 20 cm) a část pro lekníny a submerzní rostliny se substrátem pro vodní rostliny (hloubka do 80 cm).  Přechod mezí pobřežní a koupací částí je tvořen dřevěným rozhraním.  Obvod jezírka je tvořen žulovými kvádry. Koloběh vody a její čištění zajišťuje čerpadlo umístěné v čerpadlové šachtě, které přivádí vodu do mechanicko-biologické filtrace, odkud se voda vrací zpět do jezírka.
Realizace 2017
Plocha: 85 m2
Koupací část: 29 m2
Pobřežní část s rostlinami: 31 m2
Plocha s lekníny a submerzními rostlinami 25 m2

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Cena Oase

Cena Oase

Cena Oase – nejlepší jezírko s Oase technologií
Zhotovitel a autor projektu: OK ZAHRADY s.r.o.
Firemní jezírko v Novém Bydžově
Jezírko organického tvaru v ukázkové zahradě u sídla firmy OK zahrady bylo maximálně přizpůsobeno možnosti předvést zákazníkovi, jak může vypadat koupací jezírko v jeho zahradě. Zvláštností je okno pod úrovní terénu, které umožňuje nahlédnout pod vodní hladinu. 
Jezírko o rozměrech 7 x 12,5 m se skládá se ze dvou částí, a to hlubší koupací části (1,8 m hluboké) s žebříkem a z části pro rostliny o hloubce max. 10–40 cm. Jezírko je vyzděné ztraceným bedněním o tloušťce 20 cm se spodní základovou deskou usazenou ve štěrku. Stěny jsou obloženy geotextilií 500 g/m2 a následně byla navařena hydroizolace PVC 1,5 mm. Hydroizolace je ukotvena za hranou jezírka.
Na hranu jezírka ze dvou stran navazuje dřevěná terasa, která je od vodní hladiny vzdálena přibližně 10 cm. Z jedné strany mola je umístěno zábradlí proti pádu, v podzemní části je vytvořen průzor v pískovcové zdi. Samotné okno je tvrzené a vyplněné argonem. Má vysokou tlakovou odolnost a je přizpůsobeno i pro možnost zamrznutí jezírka. Díky argonu se okno nerosí a nezamlžuje. 

Technologie čištění
Cirkulace vody zajištěna pomocí spodní vpusti (gule) a hladinového skimmeru. Od hladinového skimmeru je stěnou jezírka přes stěnovou průchodku v hloubce 60 cm od hladiny vedena první větev čištění, druhá větev vede přes spodní vpusť, která je umístěna 30 cm od stěny jezírka. Tyto dvě větve jsou vedeny ke dvěma čerpadlovým komorám osazeným čerpadly Aqua Max Eco Premium 16 000 a Aqua Max Eco Expert 36 000, která vhánějí vodu do filtrace umístěné v showroomu. Zpět voda samospádem vtéká do rostlinné zóny přes stěnové průchodky.
Zásadní vliv na čistotu jezírka má také automatický vysavač, který stírá ze dna a stěn sediment a filtruje vodu.
1. větev: jezírkový skimmer (AquaSkim Gravity), čerpadlová komora (ProfiClear M1), čerpadlo (AquaMax Eco Premium 16 000), UV lampa (Bitron C 110C UVC), 3 x mechanický filtr (ProfiClear Classic) komorový s pěnovými filtračními houbami.
2. větev: spodní vpusť (ProfiClear BD100), čerpadlová komora (ProfiClear M1), čerpadlo (AquaMax Eco Expert 36 000), UV lampa (Bitron Eco 240W UVC), bubnový filtr (ProfiClear Premium), 2 x organický filtr (ProfiClear Premium Moving Bed), který je doplněn o vzduchování (AquaOxy 4800).
Použité vodní rostliny: Acorus calamus ’Variegatus‘, Butomus umbellatus, Caltha palustris, Equisetum hyemale, Iris pseudoacorus, Juncus effusus ´Spiralis‘, Lythrum salicaria, Typha laxmanii.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie