2022

Koupací jezírko 1. místo

Koupací jezírko 1. místo

Jezero v ráji srdce jednoho zahradníka
1.    místo v kategorii Koupací jezírko
Zhotovitel a autor projektu: Ing. Petr Halama, DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
Místo: Štěpánovice
Realizace: 2014
Plocha: 500 m2

Dům stojí na břehu jezera a voda se rozlévá do stran, hladina se objevuje a zase mizí pod množstvím rostlin, a když jí je příliš, odtéká důmyslným systémem do sadu, kde zavlažuje ovocné stromy. Po pravé straně je velké odpočívadlo s letní kuchyní a udírnou, kam dojdete po dřevěných čtvercích vznášejících se nad hladinou. Jezero má mělkou část pro děti, hloubku, aby se do ní dalo skočit a venkovní sezení kryje převislá vrba a koruny dalších stromů. Na ose hlavního průhledu je na obzoru známá silueta zříceniny hradu Trosky. Stojíte v klidném, přívětivém prostředí a v duchu se vám honí hlavou, jak by to dopadlo s tou zříceninou, kdyby byla tomu tvůrčímu zahradnickému duchu nadosah.
Když přihlásí do soutěže jezírko zahradník tělem i duší, může to být pro řadu zahrad běžných uživatelských smrtelníků nemalý hendikep. Je to jako když se běží půlmaratón, kde jsou přihlášeni Keňanéi. Stejně jako u afrických běžců, kteří mají dlouhá svalová vlákna, mají někteří zahradníci „dlouhá zelená vlákna“, která jim umožňují všechno stihnout. Karel Čapek o nich píše v knize Zahradníkův rok. Když z přilehlé silnice projedete branou do zahrady Panorama, ohlížíte se po budce s pokladnou a propagačními materiály, protože máte dojem, že v botanické zahradě by se přece mělo platit.  Budka tady ale není, zato je tu botanická zahrada s domem, tropickým a subtropickým skleníkem, vinicí, ovocným sadem a plochou pro bonsaje. 
Dům je ze všech stran atakován nějakými rostlinami, které se po něm pnou, plazí nebo se u něj košatí. Když procházíte, pošťuchují vás svými listy ze všech stran až musíte prchat na střechu, kde se jich ale nezbavíte. Jsou tam také, i když se tváří extenzivně. Mezi tím vším chodí tvůrce zahradník, a zasypává vás latinskými názvy a příběhy, jak se sem ta či ona rostlina dostala, jak se pěstuje, množí nebo co se s ní událo před pěti lety. Jdete a brodíte se těmi všemi slovy a ohlížíte se po nějakém vozíčku, do kterého byste to všechno hrabičkami pěkně nahrábli a spolu s tím vytroušeným nadšením si to odvezli domů. Tam byste si to pak přikládali jako polínka do svých kamínek, když vám docházejí síly a optimismus.
Technologie, realizace, péče
Záměr stavby jezírka vznikl společně s plánováním zahrady před téměř dvaceti lety. Z kompozičního hlediska je jezírko důležitým estetických i funkčním prvkem nejexponovanějšího obytného prostoru zahrady. Jezírko navazuje bezprostředně na dům i na dvě přilehlé terasy, z nichž je do vody přístup po pohodlném schodišti nebo schůdcích.  Voda se stává i součástí vnitřních prostor domu, protože její odraz vytváří uvnitř domu světelné efekty. 
Základní profil dna se tvaroval souběžně s prováděním hrubých terénních úprav. Přebytečný materiál z výkopku, což byly desítky kubíků hmoty, se využil při terénních modelacích v zahradě. Vnikl tak umělý kopec, do kterého se povedlo zakomponovat zemní kolektory pro rekuperaci domu i nízkoenergetické vytápění oranžerie.  Nejhlubší část budoucího jezírka se zpevnila zídkami ze ztraceného bednění kvůli stabilizaci terénu. Po definitivní úpravě dna byly vybudovány svislé betonové stěny jezírka a terén byl důkladně urovnán a zhutněn. Následovalo položení hydroizolace včetně ochranných vrstev a instalace hadic zajišťujících budoucí cirkulace vody. Koupací a regenerační zóny od sebe oddělují kamenné zídky. Součástí jezírka je skluzavka s tekoucí vodou jako atrakce pro děti. Samostatnou částí v regenerační zóně je místo  pro množení či dočasné uchovávání nových rostlin, případně i pro malé děti, aby byly dál  v bezpečí od hluboké zóny. Od začátku se jezírko stavělo dle platných standardů jako typ III, který Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů definují jako „koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem“.  
Technologie čištění zajišťují dvě čerpadla o výkonu 20 m3/hod a vzduchovací kompresor. Samočistící funkce vody v jezírku je dána jeho dispozičním řešením. Doporučený poměr užitkové zóny k  regenerační zóně (50–60% : 50–40%) je nejenom dodržen, ale regenerační zóny s hustým břehovým porostem tvoří více než 50 % plochy jezírka, přičemž třetinu plochy zabírají  submerzní vegetační zóny.
Hloubka užitkové koupací zóny je od 220 cm do 350 cm. Povrchové nečistoty se zachytávají ve dvou skimmerových jezírkách umístěných podle převažujících směrů větru. Stálý objem vody v jezírku dosahuje téměř 700 m3, doplňuje se pouze úbytek vody přirozeným výparem.  Přepad přebytečné vody je sveden do retenční nádrže umístěné pod regeneračními zónami, odkud je voda využívána na závlahu rostlin ve sklenících. 
Součástí jezírka je podvodní osvětlení a také systém dřevěných pochozích roštů, které propojují dům s hlavní terasou, odkud je nejatraktivnější pohled. Rošty jsou reminiscencí na povalové dřevěné pěšiny používané v chráněných přírodních oblastech, přibližují návštěvníka k vodním rostlinám, aby lépe vnímal detaily a mohl tak lépe pozorovat dění a život břehové vegetace, kam se běžně těžko dostane.  
Každoroční údržba spočívá v jarním ostříhání veškeré pobřežní vegetace, v létě se o 50 % zkrátí ponořené vodní rostliny a 1–2 x ročně se vysaje ze dna sediment. 
Jezírko má bohatou obsádku zooplanktonu, patrnou zejména v noci při rozsvícených světlech, je tu spousta čolků, užovek, lze tu spatřit  i klasické druhy žab i rosničky.     
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Koupací jezírko 2. místo

Koupací jezírko 2. místo

Zhotovitel: GARPEN zahradnická s.r.o.
Autoři projektu: GARPEN zahradnická s.r.o. a Ateliér Greencat
Místo: Chrášťany u Krušovic
Realizace: 2017
Plocha: 250 m2

Koupací jezírko plné života
Pozemek je tak velký, že by na něm mohly stát dva  domy, ale místo toho jeden dům obklopuje rozlehlá zahrada, ve které je umístěno pozoruhodné koupací jezírko. Zahrada je velmi mladá a stromy mají zatím malé koruny. To se ale v budoucnosti změní, stromy i keře dorostou a bude z nich park. Zatím však stojí pavilon s koupacím jezírkem o samotě v téměř prázdném prostoru. Přesto je to místo plné života díky rozloze, hloubce a rozsáhlé části pro vodní rostliny. 
Koupací část je vymezena podvodními dřevěnými stěnami se spodní betonovou vanou, která ji prohlubuje na více než tři metry. Molo s žebříkem pro vstup do vody je v rovině, pohodlné, celé zalité vodou. Voda je průzračná a rostlinám se daří skvěle. Je to krásný příklad biotopu, na který si dělají nárok, kromě ostatních vodních živočichů, především žáby. Vznášejí se těsně pod hladinou a za hlavami nafukují velké vzduchové vaky, aby vyloudily ten typický zvuk, při kterém zneklidní všichni majitelé okolních domů. Žábám ale příliš hlučná biodiverzita nevadí.
Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, totiž musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj. Pro čistou vodu v koupacím jezírku je totiž důležitá rovnováha všech organismů, to znamená vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu. Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě.  Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku. Fytoplankton, v koupacích jezírkách především jednobuněčné, koloniální a vláknité řasy, se v omezené míře vyskytuje v jezírku neustále.  Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje její úživnost (trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Ten by u koupacích jezírek měl dosahovat maximálně do 0,035 mg/l. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňuji pravidelným řezem rostlin a odsáváním sedimentů. Velmi zjednodušeně to funguje takto: živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu (především jednobuněčných řas), jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Při těchto procesech vzniká na dně jezírka sediment, kde jsou živiny nějakou dobu vázány, než dojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu dříve než zmineralizuje odstraníme živiny z tohoto koloběhu.
Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka rozdělují na tři typy. Koupací jezírko v Chrášťanech je typ  II., což znamená „koupací jezírko s odsáváním hladiny“. Na rozdíl od typu I., který je zcela bez technických zařízení, jsou u koupacího jezírka typu II. z hladiny odebírány nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu. 
Rozdílná hloubka vody v  plavací neboli užitkové  a v regenerační zóně, stejně jako vyšší obsah fosforu v jezírku, umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a zvětšují povrch vodního díla, čímž nabízejí větší plochy pro bakterie, řasy a živé organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík.  
Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim nebo na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment. navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat  skimmer. 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Koupací jezírko 3. místo

Koupací jezírko 3. místo

Koupací jezírko pod terasou v Marečkovské zahradě
3.    místo Koupací jezírko
Zhotovitel: GABRIEL s.r.o.
Autoři projektu: GABRIEL s.r.o. – Ing. Tomáš Gabriel
Realizace: 0609/2020
Plocha včetně mola: 45 m2

Koupací jezírko vstoupilo do území později než rostliny. Je vsunuto do stávající, jednoduše komponované zahrady, která je navržena podle starých, ale dobrých zásad v duchu poetiky profesora Marečka. Dřeviny po obvodu vymezovaly kompaktní trávník a clonily pohledy od sousedů, ale dnes je uprostřed vodní plocha. 
S koupacím jezírkem se v zahradě zřejmě původně nepočítalo, pro jezírko bylo potřeba srovnat mírný svah. Ten se sice rychle vrací na konci zahrady do své výšky, ale kompozice se změnila. Vodní hladinu vymezuje úzké valounové pole tvořící výraznou linii oddělující trávník. Koupací část ohraničuje dřevěný lem. Rostlin ve vodě není mnoho, možná se teprve zabydlují nebo si pomalu zvykají. Vstup do vody je po dřevěných schodech přes malé nástupní molo. Pro paní majitelku je koupací jezírko novinka a k velké spokojenosti si ho užívá, a zároveň s nově vybudovanou terasou u domu objevuje další rozměr příjemného pobývání v zahradě.
Konstrukce a technologie
Jedná se o koupací jezírko kategorie II. se skimmerovým jezírkem pro odběr nečistot z hladiny. Koupací část má hloubku 2 m a plochu 20 m2, regenerační rostlinná část o hloubce 0,21 m má plochu 19 m2.  Součástí realizace byla i drenážní soustava pod betonovou vanou kvůli vysoké hladině podzemní vody. Jezírko doplňují dvě terasy u jezírka a domu spojené kamennými schody a pergola.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Biobazén 1. místo

Biobazén 1. místo

Přírodní bazén ze dřeva v zahradě plné vkusu
1.    místo kategorie Biobazén 
Zhotovitel: Ing. Jana Mudrová
Autor projektu: Atelier A57 Zahradní architektura - Ing. Jana a Václav Mudrovi
Místo: České Budějovice
Realizace: březenčerven 2021
Plocha: 21 m2
Přírodní bazén se saunou je ukryt v zadní části menší zahrady, která je však velká svým obsahem. Návštěvníka udiví, zaujme, a hlavně na něj zapůsobí zvláštně poklidnou atmosférou a  kouzelnou směsí pozitivních energií. Nevíte, kde se berou, ale pak uvidíte majitele, kteří přímo září spokojeností a za nimi úhledný bazén, který je vlastně do země ponořená, ze dřeva vyrobená káď. 
Voda v přírodním bazénu je lehce zabarvená. „To dělá to dřevo,“ říká majitelka. Možná i dřevo přispívá k atmosféře klidu a pohody. Dřevěný lem, nad kterým se houpou modré květy česneků a koruny odkvetlých mnohokmenných muchovníků vnáší do zahrady divokost přírody. Schody do vody jsou široké a pohodlné. Káď je celá ponořená, hladina ji přesahuje a mizí pod horním suchým lemem, vystupujícím nad okolní záhony v jednoduchých tvarech, ale s bohatým sortimentem rostlin. Podle majitelů, kteří biobazén nadšeně využívají, bylo jaro kouzelné, plné kvetoucích cibulovin.
Konstrukce a technologie
Těžištěm celé zahrady je sauna s přírodním bazénem. Koupací část byla vytvořena technologií, která navazuje na historii rybníkářství v jižních Čechách. Dřevěné prvky pod hladinou vody totiž přežily staletí. Proto jsme použili k vytvoření koupací vany jedlové dřevo, které známe od nakácené kulatiny až po finální podobu. A další dřevěné prvky se prolínají celou zahradou, jejíž dominantou jsou tři vzrostlé muchovníky, které v létě přirozeně klimatizují, zrcadlí se ve vodní hladině a zároveň vizuálně oddělují vytvořená zákoutí. Tato zahrada byla pro nás velkou výzvou, neboť malý prostor neodpouští žádné chyby.
Základní rozměr: 3,5 7 m
Koupací část: 24,5 m2, hloubka 1,6 m
Biofilmový filtrační systém Hydrobalance se skládá z pláště nebo krytu z náhodně uspořádané struktury vyrobené z polypropylenu a polyamidu, která obklopuje filtrační rouno z minerální vlny. Uvnitř filtru je odtoková a sběrná trubka. Filtry jsou zasypány promytým bezfosfátovým štěrkem o zrnitosti 4/8 a 16/32 pro udržení optimálního pH 8,4 a jsou částečně překryty rostlinným substrátem. Voda je nasávána přes filtry a poté čerpána na opačnou stranu biobazénu pomocí čerpadla, odkud se vrací  zpět do bazénu pomocí chrliče. Vytvoří se tak povrchový proud, který plovoucí hrubé nečistoty (listí, okvětní lístky apod.) transportuje do skimmeru, kde je lze snadno odstranit např. pomocí podběráku. Celý filtrační systém je založen na principu mechanického a biologického čištění vody. Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku.  Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l.  Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány ne menší ploše, není údržba časově příliš náročná a lze ji částečně automatizovat.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Biobazén 2. místo

Biobazén 2. místo

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Autor projektu: Atelier Flera - Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Anna Chomjaková
Realizace: březenkvěten 2021
Plocha: 48 m2 

Přírodní bazén u klidné vily v klasickém stylu
Dá se k vilce z počátku dvacátého století a na malém pozemku přidružit místo pro koupání i k saunování a otužování tak, aby nebyl narušen charakter domu? Tento příklad dokazuje, že je to možné. Dům prodělal mohutnou rekonstrukci s přístavbou, která nenarušila základní proporce domu, takže ji jen těžce odhalujete. Místo pro nově nově navržený přírodní bazén zbylo na okraji pozemku. 
Biobazén se vtěsnal za přístřešek pro auta, protáhl se mezi stěnou terasy domu a plotem a přimkl ke dřevěné palubě s elegantní a prosklenou saunou. Objekt sauny je jednoduchý, moderní a prosklení umožňuje příjemný výhled na vodní hladinu při zachování veškerého soukromí. Plot je elegantní dřevěná treláž, ukrytá popínavou rostlinou.  Podél terasy je zvýšená část obložená kamenem s jednoduchým chrličem. Světlý žulový lem je od vodní hladiny elegantně oddělen černou linií fólie. Úzká plocha kolem plotu je ponechána štěrku se šlapákovým chodníkem s mezerami vyplněnými trsy nízkých skalniček. Majitelé jsou velmi spokojeni, bazén je ještě více připoutal ke zdravému životnímu stylu, plavání v průběhu celého roku a k nadšenému otužování.
Konstrukce a technologie
Jedná se o novostavbu biobazénu určeného k relaxaci v kombinaci s přilehlou saunou. Je navržen jako podzemní, pravoúhlého tvaru s hloubkou vody 1,9 m v koupací části a 0,35 m v mělké části pro pěstování vodních rostlin. Konstrukčně se jedná o železobetonovou desku tl. 200 mm na podkladním betonu, z níž je vytrnována výztuž stěn ze ztraceného bednění. Součástí je skimmerové jezírko s biofilmovým filtrem, vodní fontánka, osvětlení biobazénu, venkovní sprcha a dřevěná paluba. Filtrace je složena z 18 kusů Hydrobalance filtrů napojených na čerpadlo Oase AquaMax Eco Expert 20000/12 Filtry jsou zasypány dvěma frakcemi dolomitického vápence. Z filtru je voda vháněna perforovanou hadicí pod rostliny. Vodní fontána má vlastní čerpadlo Oase  AquaMax Eco Premium 6000.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Biobazén 3. místo

Biobazén 3. místo

3. místo kategorie  Biobazén 
Zhotovitel: Green engineering s.r.o.
Autor projektu: Green engineering s.r.o., Ing. arch. Renata Rubešová
Další zhotovitel: Ing. arch. Renata Rubešová
Místo: Písek – Semice
Realizace: 2020
Plocha: 65 m2

Přírodní bazén daleko od domu
Přírodní bazén je vzdálený od domu, leží na sousedním pozemku odděleném plotem, který rodina majitelů nabyla až po stavbě domu. Proto byl k biobazénu umístěn drobný objekt, částečně zastřešená pergola. Tvar bazénu je u objektu pravoúhlý, na druhé straně zakončený do sebe se prolínajícími geometrickými oblouky křivek.
Místo a tvar terénu vznikl už dříve z navážky při stavbě okolních domů, a tak je to terasa zvedající se nad původní, okolní terén. O kousek níž protéká skutečný potok s malým rybníčkem a vrbami. Plocha je součástí skupiny domů umístěných podle spíše městského konceptu, který si s okolím nerozumí. Původní životní styl s tím dnešním do sebe nezapadají, a to se projevuje na celkovém vyznění. Místo je ale klidné a dobře slouží svému účelu. Vstup do vody je pohodlný. Vše je řešeno jasně, zřetelně, přehledně na profesionální úrovni. Kolem jezírka prochází kamenné pole, suchý potok proti vodě hromadící se za přívalových dešťů, která by jinak skončila na dně bazénu.
Konstrukce a technologie
Stavba biobazénu je členěna na vstup (schody s protiskluzovou PVC izolací), koupací zónu s hloubkou 1,5 m, leknínovou zónu hloubky 0,9 m a skimmerové jezírko s technologií rychlého biofilmového filtru systému Hydrobalance. Vodní dílo je lemováno dřevem (termoborovicí) a lemy přecházejí v terasu, která navazuje na letní pavilonek se zelenou střechou. Skelet biobazénu tvoří betonová základová deska, stěny jsou vystavěny z polystyrenových zdících tvárnic s armaturou 8 mm a biobazén je zaizolován PVC fólií 1,5 mm. Biofilmový filtr tvoří 12 segmentů Hydrobalance doplněných čerpadlem Oase AquaMax Eco Premium 12000/12 V. Biologická filtrace je kombinována s mechanickou pískovou filtrací, a to zejména z důvodu velkého spadu z okolního porostu. Pískový filtr je uložen v přístřešku. 


 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Ostatní

Ostatní

Kategorie Ostatní  1. místo
Zhotovitel: Volet, s.r.o.
Autor projektu: Volet, s.r.o. a TRIGNIS spol. s r.o. - Ing. arch. Roman Pelar
Místo: Hostěnice
Realizace: 2017
Plocha: 50 m2

Jednoduché jezírko v jednoduché zahradě

Jednoduchý moderní dům, kde se prolínají dvě základní hmoty, dřevo a kámen. Každý materiál tvoří povrchem své hmoty obytné funkce. V prvním případě je v půdorysné stopě rozvinuta krytá terasa a v tom druhém jezírko. Rozdělení je příjemné, terasa nabízí klid spočinutí a vodní plocha zase dynamiku pohybu. 
Koupací jezírko začíná jasnými přímkami pravoúhlých linií okraje, definovaného masivními dubovými trámy ukrývajícími nezbytnou fólii a oddělujícími suchou část zahrady od vodní hladiny. Dál od domu pokračuje křivkou. Obloukem v kombinaci štěrku a kompozičně usazených větších i menších kamenů. Pak už vládne klidně zvlněná trávníková plocha propojující ostatní funkce. Na pravé straně je paluba ukrývající technologickou část. Když stojíte u stěny domu, vnímáte klid celé kompozice a snahu o jednoduché pojetí. Někde na konci zahrady vykukuje další drobný objekt, u kterého jsou herní prvky a kousek dál posezení s ohništěm.


Konstrukce a technologie

Koupací jezírko má funkci jak okrasnou, tak i ke koupání. Směrem k domu je ohraničeno terasou, do zahrady je olemováno dubovým trámem a zónou osazenou kameny. Celá konstrukce je vykopána v rostlém terénu, následně vyzděná a a zaizolovaná fólií. Dno je mírně spádováno a osazeno spodním sáním. Nečistoty z povrchu stahují plovoucí skimmery. Voda je vedena ze spodního sání a ze skimmerů do filtrační šachty. Filtrace je tvořena  UV sterilizérem a biologicko-mechanickými filtry značky Tripond. Technologie filtrace umožnuje celoroční oběh vody v jezírku. Celkový objem biotopu je přibližně  70 m3, plocha včetně zón s rostlinami je 70 m2.


 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Zvláštní cena

Zvláštní cena

Terapeutické jezírko u domova pro seniory
 
Zvláštní cena
za pozitivní příklad pro domy s pečovatelskou službou, ukazující, jakým způsobem je možné zvýšit kvalitu života seniorů, obytného prostředí s využitím vody a tradičních léčebných metod.
Dílo: Terapeutický přírodní bazén v areálu domova pro seniory
Zhotovitel a autor projektu: Green engineering s.r.o.
Další zhotovitel: Ing. Jiří Hájek-Zakládání zahrad – sadové úpravy, závlahový systém
Investor: Centrum Rožmitál pod Třemšínem
Výše investic: 3 024 000 Kč s DPH
Realizace: červen–listopad 2020

Málokterý dům pro seniory má štěstí na rozsáhlý, bohatě vybavený areál, na aktivního a velmi šikovného ředitele a firmu, která naslouchá, dokáže rychle reagovat na vzniklou situaci a přinést výsledek. V Rožmitálu pod Třemšínem se to podařilo. Park obepínající objekt totiž obsahuje, oproti jiným zařízením podobného typu, jednu velmi příjemnou zvláštnost, biobazén s hydroterapií. 
Vysoce účelně a systematicky sestavená vodní cesta je navržena podle léčebné metody Sebastiana Kneippa, nabízející klientům možnost procedur zaměřených na léčení některých nemocí a zlepšování cirkulace krve. Ještě navíc se mohou klienti celí ponořit do bazénu uvnitř soustavy suchých a vodních chodníků. Bazén je srdcem nejen vodní cesty, ale také celého mladého, nedávno vysazeného parku obklopujícího hlavní budovu. Působí výrazně technickým dojmem, ale účel, ke kterému slouží, to celé opodstatňuje. Bezpečnost seniorů je tady na prvním místě. Dílo vznikalo za složitých podmínek, ale výsledek je mimořádný.
Terapeutické jezírko s volnou vodní plochou 30 m2 má tvar písmene L. Největší délka jezírka je 6 metrů a největší šířka 4 metry. Další vodní plochy tvoří leknínové zóny, které od jara do podzimu přinášejí zejména estetický efekt.
Díky rampě s plochou 7,5 m2 může klient zajet do vody až do hloubky 20 cm i s vozíčkem. Jednou z vodoléčebných a relaxačních procedur je suchý Kneippův chodník o ploše 4 m2, vybavený možností přechodu do vody. Doplňkem jsou dvě nerezové nádržky s vodou na horní končetiny. 

Konstrukce a technologie
První biobazén pro klienty Centra a vozíčkáře využívá principu přírodního čištění vody přes biofilmový filtr v kombinaci s mechanickou filtrací. S garancí křišťálově čisté vody je provozováno zcela bez chemie. Biologická zóna je osazená rostlinami.
Na železobetonové základové desce jsou postaveny zdi z polystyrenových tvárnic. Ty byly následně proarmovány ocelovou tyčovinou a zality betonem. Dno a stěny byly nakonec opatřeny šedou PVC izolací. Biologická filtrace je navržena jako rychlý průtokový biofilmový filtr dimenzovaný vůči objemu vody jezírka. Systém je navržen v podobě dvanácti filtračních válců za sebou se zásypem vápence. Filtrace je založena na vytvoření chemicko­biologické rovnováhy s nízkým obsahem prvků, tvořících živiny pro růst řas a sinic. Cirkulaci vody zajišťuje čerpadlo umístěné v regenerační (filtrační) zóně, jehož pomocí voda přes chrlič cirkuluje zpět do koupací zóny.
Ze středové zóny vodu odvádí skimmer do biofiltru s nízkou spotřebou energie (max. 150 W). Činností mikroorganismů při chycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,01 mg/l. Biofilm na povrchu biofiltru postupně narůstá a musí se pravidelně odstraňovat; proplach se provádí v šestitýdenních intervalech od začátku dubna do konce října. Biologickou filtraci podporuje technologie mechanické filtrace, sloužící zejména pro sběr hladinových nečistot. Má podobu pískového filtru a včetně ostatních komponent je umístěná v domečku poblíž jezírka.
Dopouštění vody probíhá z městského řadu a automaticky je řídí sondy.
Lekníny jsou sázené jako dospělé tříleté rostliny. Jejich výsadba byla provedena do specifického substrátu určeného výhradně pro aplikaci do biobazénů. Skimmerové jezírko bylo osázeno běžnými příbřežními rostlinami, jako jsou například ostřice nebo sítiny. Dřevěné pobytové a malé molo i chodník v okolí jezírka jsou z termoborovice.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Cena Oase

Cena Oase

Cena Oase – nejlepší jezírko s Oase technologií
Zhotovitel: Small lake Praha, s.r.o.
Další zhotovitel: Eltes, s.r.o. – stavební a výkopová část a terénní úpravy kolem jezírka. Pokládka potrubních rozvodů.
Autor projektu: Small lake Praha, s.r.o., Eltes, s.r.o. – Martin Škába
Místo: Jirny u Prahy
Realizace: srpen 2019
Plocha: 65 m2

Jezírko v zahradě černé a zelené
Zahrada je obehnána vysokými zdmi, obloženými černým kamenem, černá je konstrukce technického objektu, černé je také celé přízemí domu. Na velkou část zdi je vložena kamenná mozaika s výjevem stromu. Uprostřed této přísné obvodové stuhy je trávníková plocha s koupacím jezírkem, které citlivě využívá kompozice kamenů umístěných na dně, těsně u hladiny a také vystupujících nad vodu. 
Na okraji je vyzvednutá dřevěná paluba, která může velmi dobře sloužit pro rychlý vstup do vody. Jezírko je solitér, který kompozičně na své okolí příliš nenavazuje. Odchyluje se od dominantní černé a vyjadřuje optimismus a možnou kreativitu přírody, i když na sebe některé rostliny upozorňují svým habitem až příliš. Jezírko je čisté a přímo zve k vykoupání. Nemusíte rovnou skočit, po stranách jsou zakomponovány dvě kamenná schodiště. Jedinou spojnicí mezi jezírkem a stylem zahrady je světle zelený, lehce přihrbený vodník. 

Konstrukce a technologie
Jedná se o jezírko určené výhradně ke koupání vyzděné ze ztraceného bednění s mělčinami. Stěny koupací části jsou vyskládané lomovým kamenem, v mělčinách je kombinace kačírku s kameny. Objem jezírka činí přibližně 110 m3. Ve zděné šachtě cca 5 m od jezírka je osazena bubnová filtrace tak, že definuje maximální hladinu vody v jezírku a tvoří s jezírkem spojené nádoby.  Filtrace je zajištěna pomocí bubnového filtru, dvou čerpadel, dvou UV lamp a čtyřkomorové přepadové biofiltrace. Do filtračního systému proudí voda z jezírka potrubím z guly a tří skimmerů. Skimmery i gula mají samostatné potrubí, voda z nich se sloučí až v bubnové filtraci. Bubnová filtrace má dvě komory, kdy v první se nachází buben s velmi jemným sítem a voda skrze něj prochází do druhé komory, která slouží jako vyrovnávací pro sání čerpadel a také jako doplnění pro biologickou část filtrace. Voda nejprve projde přes bubnový filtr, kde se dokonale mechanicky vyčistí. Za bubnem jsou namontována dvě čerpadla tzv. na sucho. Jedno tlačí vodu přes UV lampu do PPR přepadového biofiltru, kterým voda proteče a vrací se zpět do jezírka již samospádem, a to buď přes kamenný vodní prvek nebo skrytě cca 5 cm nad hladinou. V samotné biofiltraci voda přepadává přes jednotlivé komory, kde v každé komoře je filtrační médium, na kterém žijí nitrifikační bakterie. Ty odebírají z vody škodlivé látky, pohlcují přebytečně živiny a udržují v jezírku stabilní hodnoty. Z filtračního systému se do jezírka vrací již vyčištěná voda. Druhé čerpadlo tlačí vodu přes UV lampy do drenážního potrubí, které je taženo do mělčiny pod kačírek a do hluboké části za kameny.  Filtrační systém je v provozu nepřetržitě kromě zimního období. 
Typ bubnové filtrace: Oase ProfiClear Premium Compact – L gravitační verze EGC
Typ biofiltru: individuální svařená čtyřkomorová filtrace z PPR s rozměry 270 x 80 x 100 cm
Čerpadla: Oase Aquamax Eco Expert 21000, 2600 – regulovatelná čerpadla s řídící jednotkou, kde si lze ručně navolit výkon čerpadla. Společně s výkonem lze regulovat i spotřebu čerpadla.
UV lampa: Oase lampa Bitron 240 W UVC Eco – velké tělo lampy zajišťuje dostatečný průtok a ozáření vody, řídící jednotka zase umožňuje regulaci výkonu v různých ročních obdobích
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie