2023

1. místo kategorie Biobazén

1. místo kategorie Biobazén

Zhotovitel: Anima Horti s.r.o.
Autor projektu: Ing. Markéta Svobodová, Atelier Ammi – projekt zahrady, Anima Horti s.r.o. – detailní řešení biobazénu
Další zhotovitelé: Václav Zbranek – zednické práce, Izolace IZOP s.r.o. Ivan Zábojník -  vyfoliování
Místo: Sazovice
 

Přírodní bazén v zahradě s nádechem egyptské harmonie

Když vstoupíte do zahrady, obklopí vás pravé úhly, které jsou tady prakticky všude. Plocha kolem domu je malá, ale přesto je tady hodně funkčních celků, zákoutí, rozmístěných kolem ústředního prvku – přírodního bazénu. Má důstojné místo uprostřed, je obdélníkem, ale vodní hladina je dynamicky čeřena nenápadnými vodopádky. Příznivý vstup do vody pro děti, které mohou zůstat na mělčině a plavací část pro dospělé. Harmonie, která do sebe bezezbytku zapadá, je přehledná a klidná.

Z levé strany navazuje obdélníková část s objektem malé sauny, odpočívárny a skladem nářadí. Za přírodním bazénem je úzký obdélník trvalkového záhonu a řady stromů, vedle něj z pravé strany obdélník čistící zóny, za ním zase obdélníky zvýšených záhonů, a ještě za nimi snížený obdélník malého sadu s rybízy, maliníkem a přísně hranatý dřevník. Před bazénem je dřevěná paluba a samozřejmě dům. Ten je mimochodem také obdélník. Všechno to do sebe zapadá jako dětská stavebnice Lego. Tato pravidelnost je však racionální sítí, ve které se naopak objevuje nepravidelnost různých prvků, pestrost květin, rozevlátost březových větví, kulatost kruhového ohniště, třepetání malých praporků a divokost růstu keřů černého bezu. Bazén má důstojné místo uprostřed, je obdélníkem, ale vodní hladina je dynamicky čeřena nenápadnými vodopádky. Příznivý vstup do vody pro děti, které mohou zůstat na mělčině a plavací část pro dospělé. Harmonie, která do sebe bezezbytku zapadá, je přehledná a klidná. Nejvíc mi to připomíná půdorys egyptské zahrady někde v údolí Nilu, jak je vídáme na starých freskách. Vodní nádrže, která kolem sebe váže políčka a palmy. Tak vidím paralelu mezi civilizacemi vzdálenými od sebe tisíce let, nad kterou se vznáší pozitivní hesla „Prožívej krásu přítomnosti“, „Usmívej se, posílej radost do světa“, „Miluj v dobrém i ve zlém“.

Petr Mičola

Zahrada
Zahrada byla navržena pro mladý manželský pár lékařů. Cílem návrhu bylo vytvořit místo pro venkovní život rodiny, které poskytne jednak prostor pro aktivity, ale také potřebné soukromí. 
Hlavní část zahrady se odehrává před okny kuchyně a obývací části, odkud se po modřínové terase s jídelním stolem prochází dále do zahrady. Terasa byla zabydlena sedacími vaky a rostlinami v nádobách. Mezi plochou biobazénu a terasy je navržen liniový záhon aromatických rostlin (levandule, yzopy...). Hlavní pohledy jsou orientovány na přírodní bazén s vodním prvkem, který je tak opticky součástí interiéru. Za nízkou kamennou sedací zídkou se během roku proměňují kvetoucí záhony laděné do modro-bílých tónů. Šalvěje, mavuně, kosatce, plamenky, pivoňky až k bílým hortenziím, za nimiž záhon uzavírá habrový plot. 
V lokalitě, kde se zahrada nachází, probíhá developerská výstavba, proto je po obvodu zahrady navržená a vysázená vegetace, která ji v budoucnu odcloní od objektů v okolí. Bělavé linie kmenů bříz přináší zahradě lehký stín a jemnost. Umístění sauny napomáhá vytvořit soukromí u bazénu i v sauně, za níž je navržen drobný ovocný sad s lučním porostem. Vytvoření soukromí napomáhají i popínavé dřeviny na oplocení a živý plot po obvodu. 
Po dubových nášlapech se z terasy schází k ohništi se sedacími dubovými hranoly a vyvýšeným záhonům na pěstování bylinek a zeleniny. Pod převýšením je umístěn zásobník na dřevo a potřeby zahrady. Obvodové keřové porosty tvoří maliny, rybízy a ostružiny na konstrukcích, borůvkoviště. Keřové výsadby jsou doplněny o tradiční krajinné léčivé keře a stromy (bezinky, muchovníky, jeřáby...) nabízející pestrou pastvu i pro ptactvo.  V nejnižších partiích zahrady, kam jsou terény spádovány, jsou retenční plochy s druhy náročnějšími na vláhu.

Markéta Svobodová

Přírodní bazén
Na realizaci přírodního bazénu včetně zahrady nás oslovili klienti s již zpracovaným projektem, který se nám už od počátku líbil. Půdorys koupacího prvku byl daný, na nás však bylo vyřešit řadu detailů jako je schodiště, mělčina, konstrukce lávky, podvodní svítidla, umístění filtrace a další technické problémy.
Biobazén typu IV. se dělí na část koupací a filtrační, které předěluje lávka. Filtraci zajišťuje biofilmový filtr Hydrobalance uložený ve vápencovém štěrku. Filtrační systém je založen na principu mechanicko-biologického čištění vody. Mechanické filtry zajišťují odstranění pevných minerálních a organických látek z vody, což pomáhá podporovat biologický proces samočištění. K předfiltrování dochází právě ve vrstvách štěrku frakce 8/16 mm. Tyto biologické samočisticí procesy způsobují přeměnu mikroskopických nebo rozpuštěných organických látek, jako jsou listy, okvětní lístky, částice kůže nebo bakterie. Tento proces probíhá pomocí mikroorganismů, které se usazují na povrchu filtračního substrátu, jímž voda nepřetržitě proudí. Čím větší je tento povrch, tím větší je biosféra pro všechny mikroorganismy, které vytvářejí takzvaný biofilm, jež postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován. Vstup do vody je možný po schodech s malou mělčinou. Korpus přírodního bazénu je tvořen tvárnicemi sloužících jako ztracené bednění šířky 300 mm postavených na železobetonové desce. V koupací části je hloubka 2 m, ve filtrační pak 0,75 m. 

Stavba
Při realizaci jsme, jak už to bývá, řešili řadu nečekaných problémů a výzev. Po instalaci hydroizolační fólie přišly přívalové deště, kvůli čemuž se vzedmula na betonové desce tvořící dno budoucího koupacího prvku fólie. Museli jsme vykopat vedle přírodního bazénu rýhu, propojit ji se štěrkovým podsypem betonové desky a vodu vyčerpat. Vznikla tak šachta, která bude sloužit pro kontrolu hladiny podzemní vody. Pokud by bylo nezbytné přírodní bazén v budoucnu vypustit, předtím dojde k vyčerpání vody ze šachty čerpadlem. Ve stěnách bazénu jsou podvodní svítidla a v kamenné zídce nad koupacím prvkem nerezový okrasný vodopád. Všechny  tyto prvky, jakož i další svítidla, mohou klienti komfortně ovládat dálkových ovladačem. Přírodní bazén dělá nám i domácím velkou radost. Třpyt vln z hladiny se odráží na stropě v obyváku. Šum vody vytékající z nerezových chrličů sugestivně uklidňuje jak v létě, tak v zimě. Díky sauně stojící opodál dostává biobazén nový smysl a výborně funguje jako ochlazující bazén. I zvířata mají z vodního prvku radost, jiřičky ze sousedství z něj mají velké pítko, krouží nad hladinou a za letu pijí.

Pavel Jugas
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

2. místo kategorie Biobazén

2. místo kategorie Biobazén

Zhotovitel:  Green Art s.r.o.
Autor projektu: Green Art s.r.o. – design, Green engineering s.r.o. – technická část
Další zhotovitelé: Green engineering s.r.o. – izolace a kompletní dodávka technologie
Místo: Praha
 

Přírodní bazén v malé zahradě
Zahrada je malinká, vtisknutá mezi sousední domy a každý další dům má také svoje vtisknutí, další a další, jak už to v husté výstavbě bývá. Jakmile však projdete úzkou uličkou, po zvlněné mlatové pěšině vinoucí se mezi rostlinami a těsně podél domu, získáte pocit, že jste na zahradě jen vy, že nejsou žádné další desítky domů. 

Dostanete se do uzavřeného prostoru vhodného pro práci, odpočinek i hru dětí. Je to místo pro všechny, kterému dominuje jednoduchý přírodní bazén. Dům je se zahradou propojen velkou terasou zčásti krytou výsuvnou markýzou a zčásti ukrytou ve hmotě domu. Bariérou vytvářející intimitu jsou muchovník a dva mohutné černé truhlíky, které se tváří kovově, i když to není pravda. K bazénu se dostanete po dřevěných schodech, je jednoduchý a působí klidně. Na něj navazuje filtrační zóna se štěrkem, vodou a několika rostlinami a kameny rozmístěnými podle neznámého a určitě tajného vzorce. Z filtrační zóny se po stisknutí vypínače jakoby vynoří malý vodotrysk, který najednou vnese dynamiku do celé zahrady. 
Všude dominuje dřevo, na které navazuje trávník a pak divoký trvalkový štěrkový záhon. V něm je umístěno posezení pro děti ve staré třešni a taky trampolína. Nechybí nezbytné zvýšené záhony pro zeleninu a bylinky. Vládne tady klid a harmonie obklopující spokojenou rodinu.

Přírodní bazén 
Přírodní bazén obdélníkovitého tvaru obsahuje koupací část o rozměrech 3,25 x 6,7 m s hloubkou 1,5 m. Vstup do bazénu je po schodech umístěných diagonálně v rohu vedoucích na mělkou podestu v celé šíři prvku o délce 1 m. Skimmerové jezírko o rozměrech  3,25 x 1,85 m  je od koupací části odděleno zdí, je hluboké 1,5 a jsou v něm umístěny biofilmové filtry Hydrobalance zasypané drceným dolomitem, které jsou svou konstrukcí rychlou filtrací s nárůstem biofilmu. Voda je nasávána přes filtry a poté čerpána na opačnou stranu pomocí čerpadla, kde vytéká z chrliče zpět do bazénu.  Vytvoří se tak povrchový proud v převládajícím směru, který plovoucí hrubé nečistoty (listí, okvětní lístky, pyl apod.) transportuje do skimmerové části, kde je lze snadno odstranit například pomocí podběráku. Voda cirkuluje nepřetržitě. Dva až třikrát za rok je potřeba biofilm „sklidit“. Zastaví se cirkulace vody, biofilm odumře a provede se proplach biofilmového filtru. 
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

3. místo kategorie Biobazén

3. místo kategorie Biobazén

Autor projektu: Ing. Pavel Hofman – Landeco ateliér a Green engineering s.r.o.
Další zhotovitelé: Ing. Pavel Hofman, Landeco ateliér – realizace zahrady, Martin Menšík – dřevěné terasy
Místo: Řepeč

 

Ostrov v krajině ticha
Moderní dům stojí na okraji zahrady. Zaparkoval tady jako elegantní jachta u břehu rajského ostrova. Kapitán připlul opatrně a citlivě umístil příď mezi staré ovocné stromy. Ostrůvek vykukuje z moře české krajiny, chráněn ohradou a prstencem zeleně, daleko od civilizovaného pobřeží. Na dům navazuje jednoduchý přírodní bazén obklopený dřevěnou palubou. 

Místo skutečně působí jako ostrov klidu a míru, na okraji lesa, nachystané pro obyvatele opouštějící město po náročném pracovním dni. Dům je obklopen prvky moderní zahrady, racionálními záhony pestrých květin a zeleninou uzavřenou ve zvýšených záhonech. Bazén se vymezil kamennou zídkou s akcenty balvanů působících jako by někdo zamáčkl lískový oříšek do karamelové polevy. Je jednoduchý, obklopený dřevěnou palubou a trávníkovou plochou. Všechna technická zařízení jsou ukryta pod palubou, ale dá se k nim pohodlně dostat. Jemně se vlnící hladina průzračné vody vyzařuje čistotu a pohodu. Tady na palubě dominuje moderní jednoduchost, ale když přeskočíte na „travnatý břeh“ dostanete se do kontrastu, do jiného světa. Oceníte pestrost louky, ovocných i okrasných stromů, taky ohniště, volejbalové sítě rozdělující sportovní travnatou plochu, krmítko pro ptáky z březové kulatinky a oplocený velký výběh pro malého psa. Dům odtud působí neokázale, spíš jako vesnické stavení se stodolou uprostřed ovocného sadu než jako moderní architektura. Pozoruji robotickou sekačku, jak oťukáváním řeší problém sloupu ve své plánované trase, zatímco porota odpočívá na kamenné zídce. Kouzlo okamžiku dvacátého prvního století, kdy se potkává vysoká technologie s krásou přírody přetvořenou člověkem do zahrady.

Přírodní bazén navazuje na centrální místnost domu, se kterou je propojen dominující terasou z exotické dřeviny Ipe, známé také jako brazilský ořech, lapacho nebo příznačně, dle jeho vysoké tvrdosti, ironwood, Tvar bazénu je přísný obdélník o rozměrech 10,8 x 6,7 m. Celá stavba je vyzděna na základové desce o tloušťce 20 cm, bednění 30 cm s odpovídající armaturou. Koupací zóna má hloubku 1,5 m, zabírá plochu 43 m2 a vstupuje se do ní schody přes nástupní podestu. Úprava vody je řešena biologickou a mechanickou filtrací, přičemž každá funguje samostatně. Biologická filtrace má rozměry 10,3 x 1,2 m, hloubku 1,5 m a je schovaná pod molem. Jedná se o biofilmový filtr Hydrobalance bez rostlin. Filtr je vytvarován z náhodně uspořádaného polypropylenu a polyamidové síťoviny obklopující filtrační rouno vyrobené z minerální vlny. Uvnitř filtru je namontována odtoková a sběrná trubka. Seshora jsou filtry je prosypány dolomitickkým vápencem o zrnitosti 4/8 a 16/32. Nátok do biologické části je umístěn uprostřed delší strany koupací zóny, výtlak je veden do nerezového chrliče umístěného v čele biobazénu. Voda cirkuluje nepřetržitě 24 hodin denně při spotřebě 100W. Mechanická (písková) filtrace je umístěna v technické šachtě pod molem a slouží pouze pro doplňkové sbírání nečistot z hladiny. V provozu je maximálně 3 hod/den při spotřebě 750W. Sání je řešeno hladinovým skimmerem a spodní tryskou, výtlak jde do protistrany do trysek. Údržbu dna obstarává bazénový robot Dolphin S300i. 
Je třeba minimalizovat riziko kontaminace vody z vnějších zdrojů, což předpokládá velkou opatrnost při hnojení trávníku (kolem biobazénu raději  vůbec nehnojit). Vodní ptactvo může kromě živin zavléct do vody i bakterie nebezpečné pro člověka. Nejnebezpečnější je však člověk sám, protože opalovací krémy či pot jsou opět zdrojem živin, které mohou zapříčinit růst řas. Proto je potřeba před koupáním použít venkovní sprchu. A pozor na Coca-colu, jedna láhev může kvůli vysokému obsahu fosforu způsobit kolaps celého systému. 


 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

1. místo kategorie Ostatní koupací jezírka

1. místo kategorie Ostatní koupací jezírka

Zhotovitel:  Ing. Ladislav Molnár
Autor projektu: Ing. Vít Ondráček a Ing. Andrea Večeřová – ateliér arbo.design
Místo: Budišov
 

V létě roku 2020 ateliér arbo.design oslovili klienti, kteří chtěli vylepšit již několik let sloužící zahradu. Vyslovili také přání mít drobný vodní prvek, ve kterém by se mohli ovlažit v parném létě nebo po saunování. Určit pro něj vhodné místo nebylo jednoduché – hlavními obyvateli zahrady jsou totiž tři malí fotbalisté, kteří potřebují dostatek prostoru pro trénink s míčem. 
Zahrada o velikosti 400 m² tak není pro pětičlennou rodinu příliš velká, musí toho svým majitelům hodně nabídnout a každý metr čtvereční se tedy počítá. Díky úpravě trasování hlavního přístupového chodníku k domu se projektantům podařilo vložit malý přírodní bazén na drobný plácek přímo před terasu obývacího pokoje. Na první pohled bylo nepravděpodobné, že se sem vodní prvek vejde, ale nyní zde působí velmi přirozeně. Z terasy či obývacího pokoje se uplatňují pohledy na poklidnou vodní hladinu, bujarou vegetaci trvalkových záhonů, které ji doprovází, i na tančící bruslařky a znakoplavky. Možnost tento život vnímat zblízka a v detailu je velkou přidanou hodnotou.
Ve vodní nádrži o celkové ploše necelých 20 m² je vložena pravidelná koupací část o půdorysných rozměrech 3,50 x 2,50 m a hloubce 2 m. Konstrukce koupací části a filtrační šachty je železobetonová (s použitím tvárnic ztraceného bednění) a rovněž slouží jako základ pro terasu z modřínových prken. Zakončení železobetonové konstrukce tvoří dubové fošny. Hydroizolace je zhotovena z PVC fólie 1,5 mm tmavě olivové barvy. 
Břehová část je zpevněna kameny z nedalekého kamenolomu (Bory) a vegetační vrstva, stejně jako menší plocha brouzdaliště, je tvořena kačírkem frakce 16/22. Litorální vegetace je poměrně chudá a více méně ji nahrazuje záhonová výsadba po obvodu nádrže.  Do vody lze vstoupit po dřevěném žebříku, hlavně děti ale preferují skákání z mola nebo vstup po kamenitém břehu. Kvůli dětem byl z počátku ve vodě bazénový alarm, který se ale množstvím falešných poplachů příliš neosvědčil. Naštěstí se však i ti nejmenší naučily rychle plavat.
Gravitačně zapojená filtrace se nachází pod poklopem dřevěného mola. Je tvořena mechanicko-biologickým filtrem značky Evolution Aqua, UV lampou a kompresorem vzduchování. O nátok do filtrační nádoby se stará skimmer na protějším břehu. Použité řešení sice naplno nevyužívá možností biologického čištění, jaké mají biofilmové filtrace, na druhou stranu i vzhledem k velikosti nádrže vyšlo cenově velmi přijatelně a voda je celoročně vysoké kvality.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Cena Hydrobalance

Cena Hydrobalance

Zhotovitel:  Zahrady Laurus s.r.o.
Autor projektu: Ing. Eva Stoklásková Hegerová – Zahrady Laurus s.r.o.
Místo: Jihlava
 

Přírodní bazén s rehabilitační funkcí 
Zahrada s přírodním bazénem je situována u řadového rodinného domu v lokalitě s komplikovanými terénním podmínkami, proto se museli autoři projektu vypořádat s poměrně velkým převýšením. Úkol to byl o to složitější, že dům se třemi dětmi obývá i imobilní pacient upoutaný na invalidní vozík. Řešení se v maximální možné míře této situaci přizpůsobilo.
Přírodní bazén navazuje na vydlážděnou terasu u domu s pergolou a jeho okolí je přizpůsobeno pro pohyb a koupání hendikepovaných lidí. Funkci má bazén tak nejen koupací a relaxační, ale navíc rehabilitační. K biobazénu je zakomponované i okrasné jezírko s potůčkem, který jakoby vtéká do skimmerové části jezera – ta je ale od proudící vody oddělena stěnou, takže vody biobazénujezírka s potůčkem tvoří samostatné okruhy. Čištění vody je zajištěno biofilmovým filtrem Hydrobalance.  
Tělo bazénu je z plastové bazénové skořepiny vyrobené na míru, což je poměrně neobvyklé řešení. Stěny jsou silné 0,5 cm a jsou vyztužené žebrováním. Skořepina je postavena na betonové základové desce a obetonována. Přírodní bazén je v úrovní terénu lemován masivními dubovými trámy, které mají zabránit nechtěnému sjezdu invalidního vozíku do vody. Hloubka bazénu je 1,5 m, vstup do vody je řešený schody a pro imobilního člena rodiny je možné využít zvedák, který je postavený v místě otvoru v dubovém trámu. 
Dílo získalo Cenu generálního partnera Hydrobalance za inovativní řešení. 
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Cena Oase

Cena Oase

Zhotovitel:  OK ZAHRADY s.r.o.
Autor projektu: Ing. Zuzana Němečková - FLERA s.r.o.
Další zhotovitelé: ANDIRO REALIZACE s.r.o. – realizace zahrady, stavební příprava, truhlářské práce
Místo: Řitka
 

Koupací jezírko vychází z požadavku investora na co největší plochu vodní hladiny v zahradě. Hluboká koupací část je obdélníkového tvaru, ale mělká část pro rostliny je pojata v organickém tvaru a úzce navazuje na řešení zahrady. Jezírko je umístěno do pohledových os z domu a přilehlé terasy.

Technické řešení rozvíjí původní myšlenku investora a propisují se do něj též započaté práce na jednoduchém vodním prvku, který měl zásadně odlišné parametry než finální realizovaný projekt. V detailu je tedy nakonec jezírko rozděleno do čtyř částí, a sice na dvě úrovně koupací zóny s odlišnou hloubkou, na mělčí relaxační zónu a na zónu pobřežní, mělkou, osázenou rostlinami. Dřevěná terasa u domu slouží i jako místo pro relaxaci koupajících se a s jezírkem je propojena dřevěnými velkoformátovými nášlapnými trámy. Hlavní koridor k zahradnímu domku je řešen dřevěným přemostěním pobřežní zóny, která bude celá zahalena zelenou oponou vodní a bahenní vegetace. Přístup z mola do hluboké koupací části zajišťuje dřevěný žebřík.

Technické řešení
Jezírko je konstruováno jako koupací, celkové rozměry jezírka jsou  8  13 m a skládá se ze čtyř částí (dvě úrovně koupací zóny, relaxační zóna a pobřežní zóna). Skelet jezírka je zděný v pravidelných tvarech tak, že skládá k sobě dvě úrovně koupací zóny (hl. 1,45 m  a 1,90 m  a mělčí relaxační zónu (hl. 0,55 m). Betonový korpus je vystavěn z betonových prefabrikátů (tl. 20 cm) na betonové základové desce usazené ve štěrku. Mělká pobřežní zóna (hl. 0,08-0,55 m) je pak vymodelovaná v nepravidelných tvarech na rostlém terénu. Betonové části i rostlý terén byly obloženy ochrannou vrstvou, geotextilií 400 g/m2. Na tu byla následně seskládána a svařena hydroizolační vrstva, folie PVC o síle 1,5 mm, která je zakončena a ukotvena za hranou jezírka. Na hranu jezírka v pravidelné části navazuje ze dvou stran dřevěná terasa, která je od vodní hladiny vzdálena přibližně 13 cm. Obdobně je řešena linie dřevěného lemu oddělující jezírko od trávníku. V nepravidelné části za hranou jezírka pokračuje sadová úprava zahrady. V pobřežní zóně momentálně dominuje seskládaná partie kamene různé frakce (pískovec z lokality Záměl), kterou časem změkčí vodní a bahenní rostliny. Základní technologií čištění vody je externí filtrace. Hrubé čištění vody je zajišťováno pomocí dvou hladinových skimmerů a spodní (dnové) výpusti na dně jezírka. Jemné čištění vody pak funguje na bázi několikastupňové filtrace a pomocí technologie UV záření. Cirkulace vody mezi jezírkem a filtrační technologií zajišťují čerpadla. Odvod vody z filtrační sestavy zpět do jezírka je na principu samotíže.

Technologie čištění
Použitou technologii a složení filtrační sestavy zásadně ovlivnila skutečnost, že byl maximalizován rozměr plochy vodní hladiny jezírka. Tím se výrazně zvětšil podíl mělké pobřežní zóny se značným potenciálem k přehřívání vody v letních měsících, ve vztahu ke stabilnější hluboké koupací zóně. Filtrační sestava tak byla úměrně dimenzována, a obsahuje tím pádem větší počet jednotlivých prvků. 

Cirkulace vody ve filtrační soustavě začíná u spodní (dnové) výpusti (gule) a plovoucích hladinových skimmerů. Od hladinového skimmeru je vedena stěnou jezírka přes stěnovou průchodku v hloubce 60 cm od hladiny první větev čištění. Druhá větev vede přes spodní výpusť, který je umístěn na středu, 30 cm od stěny jezírka v nejhlubší části koupací zóny. Tyto dvě větve jsou vedeny ke třem čerpadlovým komorám osazených třemi čerpadly. Čerpadla vhánějí vodu do filtrační soustavy tvořené dvěma filtračními komorami umístěnými za zahradním domkem. Ve filtračních komorách se odehrává proces čištění vody mechanicky, systémem tvořeným síty a houbami, doplněný o biologickou složku kultury bakterií. Pomocnou složkou v čištění vody je UVC záření distribuovaného pomocí dvou lamp. Zpět do jezírka se přečištěná voda z filtrační sestavy vrací principem samotíže do pobřežní zóny přes stěnovou průchodku. Usazený sediment, mechanické nečistoty a větší množství nežádoucích organismů (řasy) je nutné periodicky odstraňovat pomocí ručního jezírkového vysavače.

1.    větev: 2x hladinový skimmer (Oase AquaSkim Gravity); 2x čerpadlová komora (Oase ProfiClear M1); 2x čerpadlo (Oase AquaMax Eco Premium 16 000); UVC lampa (Oase Bitron C 110 W), filtrační komora Oase Biotec 30

2.    větev: spodní výpusť (Oase Bottom Drain BD100), čerpadlová komora (Oase ProfiClear M1); čerpadlo (Oase AquaMax Eco Premium 16 000); UVC lampa (Oase Bitron C 110 W); filtrační komora Oase Biotec 30

Použité vodní rostliny
•    Butomus umbellatus
•    Lythrum salicaria
•    Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus'
•    Acorus calamus 'Variegatus'
•    Equisetum hyemale var. robustus
•    Iris pseudoacorus
•    Caltha palustris
•    Typha laxmanii

 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Koupací jezírko roku 2023

Vyhlásili jsme 5. ročník soutěže Koupací jezírko roku. Těšíme se na vaše díla, která soutěž obohatí. Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 11. dubna.

Koupací jezírko roku 2023

Hodnocení přihlášených děl odbornou porotou se uskuteční ve dnech 30.-31. května 2023.

Ing. Petr Formánek - jednatel firmy Fortina projekt s.r.o., znalec v oborech projektování a stavebnictví, specializace: vodohospodářské stavby, opatření proti suchu, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT č. *00011298*

Ing. Petr Mičola - zahradní architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.

Ing. Martin Panchartek - jednatel firmy Greenplan s.r.o. a EKOGREEN s.r.o., realizátor koupacích jezírek a biobazénů, člen Rady ABAJ

Ing. Václav Mudra – jednatel firmy Ateliér A57, realizátor koupacích jezírek a biobazénů

Ing. Jakub Urbanec - obchodní zástupce firmy Oase

Slavnostní vyhlášení výsledků v rámci semináře o koupacích jezírkách a biobazénech 21. června 2023.

 

POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Koupací jezírka a biobazény jsou prvky zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou.
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody.


VYMEZENÍ SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro objekty určené ke koupání a plavání, izolované od podkladu, vybavené biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody umístěné v soukromých zahradách, v uzavřených areálech hotelů, wellness center apod.
Přihlašovatelé garantují, že při výstavbě soutěžních děl a péči o ně nedošlo k zásahům, které by mohly poškodit organismy podílející se na úpravě vody. Soutěž je určena pro stavby splňující výše uvedenou charakteristiku realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena díla dokončená do 31. 12. 2022.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

  • Koupací jezírko
  • Biobazén (přírodní bazén)
  • Ostatní koupací jezírka

PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby. Jeden přihlašovatel je oprávněn přihlásit do každé kategorie dvě díla. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2023.

HODNOCENÍ
Díla přihlášená do soutěže posuzuje čtyřčlenná odborná porota jmenovaná Radou Asociace biobazénů a jezírek. Složení poroty bude uveřejněno na stránkách www.abaj.cz. Není přípustné, aby se člen poroty podílel na přihlášeném díle. Hodnocení soutěžních děl se uskuteční 30.-31.5. 2023.

OCENĚNÍ
Titul Koupací jezírko roku, případně 2. a 3. místo.
Titul Biobazén roku, případně 2. a 3. místo v této kategorii. 
Titul pro vítěze v kategorii „Ostatní koupací jezírka“, případně 2. a 3. místo v této kategorii.
Cena firmy Oase pro nejlepší jezírko s Oase technologií.
Čestné uznání firmy Hydrobalance.

CENY
Přihlašovatelé oceněných děl obdrží hodnotné ceny, například jezírkové vysavače Fango a Pondovac.

SOUTĚŽ PODPORUJÍ

Generální partner:                                               

Hlavní partneři:                                                                                                                                                

         

Partneři:            

                   

Mediální partner:

     

 

Fotogalerie